Načrt prostorov

Sejmišče

Izometrični prikaz sejemskega prostora