Razstavni program

Razstavni program sejma


ZELENE TEHNOLOGIJE IN INOVACIjE

 • raziskave in razvoj
 • tehnologije prihodnosti
 • informatika in elektronika
 • novi pristopi pri pridelavi hrane
 • okoljsko inteligentni izdelki

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIjE

 • sončna, vetrna, geotermalna energija
 • gorivne celice
 • plin
 • hidroenergija
 • biomasa
 • energija iz odpadnih materialov

TRAJNOSTNI URBANIZEM, GRADBENIŠTVO IN ARHITEKTURA

 • prostorsko načrtovanje
 • eko in bio gradnja ter sanacija objektov
 • urejanje okolice

OKOLJU PRIJAZNA MOBILNOST

 • elektrovozila in polnilne postaje
 • hibridi
 • vozila na utekočinjen plin
 • alternativna vozila in storitve

KROŽNA OBRT, PODjETNIŠTVO IN INDUSTRIjA

 • proizvodnja in izdelki, prijazni okolju in človeku v celotnem življenjskem ciklusu
 • zelena delovna mesta
 • zdravo in varno delovno okolje

VAROVANJE IN SANACIJA OKOLJA

 • preprečevanje vodnih izgub
 • ekološke čistilne naprave
 • okoljevarstvena tehnika in storitve

BIVANJE Z NARAVO

 • eko – bio pohištvo
 • zelena – bela tehnika in mali gospodinjski aparati
 • novi pristopi k prehrani
 • oprema in sredstva za čiščenje
 • prečiščevanje vode in zraka
 • ravnanje z odpadki
 • hišne živali in rastline
 • vrt doma

ZELENA POTROŠNjA IN ŽIVLJENJSKI SLOG

 • trajnostno oblikovanje
 • moda
 • zdravje in osebna nega
 • oddih in prosti čas
 • človeku in okolju prijazni potrošni izdelki

ZELENA MEDICINA

 • sonaravni medicinski pripomočki in sredstva
 • izdelki za pomoč gibalno oviranim
 • rehabilitacija