Strokovni program

Vse dni sejma

BREZPLAČNA SVETOVANJA ZA OBISKOVALCE

Hala A – Energetska svetovanja
Izvajalec: Energetsko svetovanje za občane, ENSVET

Hala A – Gradbena svetovanja
Izvajalec: Gradbeni inštitut ZRMK

9.00 – 16.00 / hala A1/A2
Predstavitev deficitarnih poklicev v obrti in podjetništvu:
• Zidar
• Elektroinštalater
• Krovec
• Klepar
• Mizar
• Vrtnar
• Strojnik gradbene mehanizacije
• Avtoserviser
• Inštalater strojnih instalacij
• Mehatronik
• Strojni tehnik
• Oblikovalec kovin – orodjar
• Elektrotehnik
• Računalničar
Organizator: Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota

Ves dan / hala A1/A2
Delavnice obrtnikov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
– Sekcija krovcev in kleparjev pri OZS

ZELENI ODER – POVEZOVALNICA

Povezovalnica bo po Etri načelih medsektorskega povezovanja poskrbela za prenos znanja med institucijami in posamezniki, predstavila partnerstva za vključujočo družbo, ustvarjala zelena delovna mesta za vse ter iskala rešitve za zmanjševanje odpadkov hrane. Svoje tesno sodelovanje in podporo prebojnim inovacijam za doseganje trajnostnih ciljev bosta predstavila Kemijski inštitut in zavod Jazon.

Kemijski inštitut bo predstavil inovacije na temo trajnostnega razvoja. Predstavljen bo projekt BioApp, čigar cilj je zgraditi most med znanjem znanstvenikov s področja bioplastike, biomase in biopolimerov ter vsemi deležniki, ki lahko rezultate projektov uporabijo pri svojem delu oziroma poslanstvu.

Pisarna za prenos znanja, ki deluje pod okriljem Kemijskega inštituta, je k sodelovanju v Povezovalnici povabila Konzorcij za prenos tehnologij iz javno raziskovalnih organizacij v gospodarstvo (KTT), v katerem sodelujejo poleg Kemijskega ištituta še Inštitut Jožef Stefan, Fakulteta za informacijske študije, Kmetijski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem. Nosilne teme predstavitev bodo priložnosti, izzivi in vizija prihodnosti za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo in biogospodarstvo. Strokovnjaki bodo ovrednotili trenutno stanje in možnosti za prihodnost implementiranja rezultatov znanosti (projekt BioApp) v realnem sektorju. Tema predstavitev bo tudi prehod v trajnostno družbo, v skupnost 5.0, premislek o skupnosti, ki bi nudila podporo prihodnjim generacijam, ki želijo delovati trajnostno in bo prispevala na širši družbeni ravni v smeri trajnostnega razvoja.

 

Sreda, 25. 3. 2020

DAN GRADBENIŠTVA
DAN PROMETA IN INFRASTRUKTURE
DAN SOCIALNE EKONOMIJE

9.00 – 12.45 / dvorana 1
Posvet: Vpliv gradnje železniške infrastrukture na varnost in pretočnost cestnega prometa, gospodarsko rast države ter utrjevanje pomena pristanišč in letališč v regiji
Organizatorji: DRC – Združenje za promet in prometno infrastrukturo Slovenije in Društvo za ceste Ljubljana, v sodelovanju z Društvom inženirjev prometa Slovenije in Pomurskim sejmom

9.00 – 16.00 / hala A2
Kooperacijsko srečanje »MEET4BUSINESS«
Organizator: Mariborska razvojna agencija / Evropska podjetniška mreža (EEN, Jolanda Damiš Polanc, een@mra.si, 02/ 333 13 07)
Soorganizatorji: Razvojne agencije in gospodarske zbornice iz Srbije ter Bosne in Hercegovine, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, RRA Koroška – Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o., Štajerska gospodarska zbornica, Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Maribor, Pomurski sejem, Razvojni center Murska Sobota, regionalna razvojna agencija (Slovenija)
Sodelujoči: podjetja, obrtniki in zainteresirani posamezniki, ki želijo navezati stike in izmenjati izkušnje s potencialnimi poslovnimi partnerji iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Bolgarije, Azije, Slovenije, Srbije in Madžarske. Program omogoča izbiro individualnih sestankov s potencialnimi partnerji.
Udeležba brezplačna. Dodatne informacije in prijava: http://meet4businessmegra2020.talkb2b.net/

13.00 / dvorana 1
– Svečano odprtje mednarodnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti MEGRA in mednarodnega sejma trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN

– Podelitev priznanj Znak kakovosti v graditeljstvu 2020
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

14.00 – 16.00 / dvorana 2
“Kampanja #Kupujem odgovorno – Združenje Socialna ekonomija Slovenije”
Organizator: Združenje socialne ekonomije Slovenije

 

Četrtek, 26. 3. 2020

DAN KOMUNALE
DAN EKOLOGIJE
DAN ENERGETIKE

9.00 – 12.00 / dvorana 1
Posvet: Komunala prihodnosti – inovativne tehnologije in novi poslovni modeli za učinkovite komunalne storitve po dostopnih cenah
Organizatorji: Inštitut za javne službe

 

Petek, 27. 3. 2020

DAN EKOLOGIJE
DAN OBRTNIH DEJAVNOSTI V GRADBENIŠTVU
DAN GRADBENEGA IN OKOLJEVARSTVENEGA IZOBRAŽEVANJA

9.00 – 12.00 / dvorana 2
9.00 – 9.45
Kaj pripravlja država na področju kakovosti zunanjega zraka (delci pm10):
• Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka za celotno Slovenijo
• Strategija umne rabe lesa v energetske namene. Ministrstvo za okolje in prostor-Direktorat za okolje: mag. Jože Jurša
10.00 – 10.45
Okolje med energijo in odpadki ZaEnSvet Ljubljana: Matjaž Valenčič, neodvisni energetski strokovnjak
11.00 – 11.45
Pogled NVO na Nacionalni energetsko podnebni načrt Slovenije (NEPN) in Nacionalni program varstva okolja (NPVO) Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG: Karel Lipič, predsednik
Organizator: Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in ZaEnSvet Ljubljana

10.00 – 12.00 / dvorana 1
Izpolnjevanje zahtev novih gradbenih predpisov Težave gradbenih izvajalcev, obrtnikov in inštalaterjev pri vzdrževanju, rekonstrukcijah in novogradnjah – in kako jih reševati oziroma preprečiti
Predavateljica: Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing., spec. javn. uprav.
Organizator: Sekcija gradbincev pri Obrtno -podjetniški zbornici Slovenije
Informacije in prijave

10.00 – 12.00 / prireditveni prostor (pred upravo sejma)
Tekmovanje dijakov srednjih gradbenih šol
Organizator: Skupnost gradbenih šol Slovenije

10.00 – 12.00 / hala A2
Tekmovanje osnovnošolcev v barvanju fasade kmečkega panonskega doma
Organizatorja: Skupnost gradbenih šol Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje in Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota
Informacije: Jelka Jež, jelka.jez@ess.gov.si

11.00 – 12.00 / hala A2
Nove metodologije in koncepti učenja ter poučevanja v gradbenih podjetjih in izobraževalnih ustanovah
Organizator: Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM)

12.00 / pred upravo
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj iz tekmovanja osnovnošolcem

13.00 – 14.00 / dvorana 1
Posvet: Napotitve delavcev gradbenega sektorja v EU področje in tretje države
Predavateljica: Zdenka Bedekovič, univ. dipl. ekon., svetovalka OZS
Organizatorja: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
Informacije na natasa.lorber@ozs.si

13.00 – 15.00 / dvorana 2
Posvet: Les – »zeleno« gradivo Slovenije
Organizatorji: Društva za zaščito lesa Slovenije, Svet za les in Pomurski sejem

13.00 / pred upravo
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj iz tekmovanja dijakov
Organizator: Skupnost gradbenih šol Slovenije

 

Sobota, 28. 3. 2020

DAN OBRTNIH DEJAVNOSTI V GRADBENIŠTVU

11.00 / Golf Radenci, Radenci
Golf turnir za pokal sejma MEGRA – Tivadar memorialni turnir
Organizator: Pomurski sejem d.o.o.

13.30 – 15.00 / dvorana 2
“Kampanja #Kupujem odgovorno – Združenje Socialna ekonomija Slovenije”
Organizator: Združenje socialne ekonomije Slovenije

Organizator si pridržuje pravico do morebitne spremembe programa.