Projektni tim

Kontaktni podatki projektnega tima


Mateja Jaklič
tel.: 02/5642 116
mateja.jaklic@pomurski-sejem.si

Boris Nicolas Erjavec
tel. 02/ 5642 115
boris.erjavec@pomurski-sejem.si

Miran Mate
tel.: 01/432 40 30
GSM 041/263 107
miran.mate@pomurski-sejem.si