Strokovni program

Strokovni program sejma


SREČANJA, POSVETI IN OKROGLE MIZE

 • okoljske inovacije
 • prehod iz linearnega na krožno gospodarstvo
 • povečanje samooskrbe z energijo
 • prehod na obnovljive vire energije
 • učinkovito upravljanje z naravnimi viri
 • zagotavljanje kakovosti bivalnega in delovnega okolja
 • zelena delovna mesta
 • trajnostno gospodarjenje z gozdom in lesom
 • spodbujanje zelene potrošnje
 • trajnostni urbani razvoj
 • trajnostna gradnja in sanacije
 • energetska prenova stavb
 • trajnostna mobilnost
 • najboljše zelene prakse
 • ekološka pridelava

SVETOVANJA

 • energetska svetovanja
 • svetovanja za trajnostno gradnjo in sanacijo objektov
 • svetovanja za trajnostno opremo domov in bivanje
 • nasveti za varovanje okolja
 • izobraževalni dogodki za mladino