Spoštovani!

Sejem MEGRA skupaj s sejmom GREEN je bil vrhunski strokovni dogodek, na katerem so se zrcalile aktualne teme s področja gradbeništva, komunale, energetike in obrti ter narekovale smeri razvoja v sonaravno gospodarstvo in trajnostno gradbeništvo.

Sejem kot izjemno priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj so v največji meri izkoristile strokovne institucije. V manjši meri so jim sledili gradbeniki, ki imajo ta trenutek sladke težave z obilico naročil. Vsekakor pa je za promocijo potrebno poskrbeti tedaj, ko ti gre najbolje. Obeti za gradbeništvo so dobri, a ob predpostavki, da bomo v prihodnje bolje skrbeli za kadre in izobraževanje, se ozirali preko meja, pri tem pa gradili svoj ugled tudi v domačem okolju. Sejma MEGRA in GREEN imata prihodnost, kot jo imata tudi gradbeništvo in trajnostni način delovanja na vseh nivojih.


TEŽIŠČA 2020

- okoljske inovacije
- e-mobilnost
- zelena delovna mesta
- krožno gospodarstvo
- prehod na obnovljive vire energije
- učinkovito upravljanje z naravnimi viri
- trajnostna gradnja in sanacija
- energetska prenova stavb
- socialno podjetništvo
- ekološka pridelava

OSEBNA IZKAZNICA SEJMA 2018

0
RAZSTAVLJAVCEV
0
SODELUJOČIH DRŽAV
0
m2 SKUPNIH RAZSTAVNIH POVRŠIN
0
OBISKOVALCEV


Razstavni in strokovni program

Ne spreglejte!

Kako do nas

Pomurski sejem d.o.o.
Cesta na stadion 2
9250 Gornja Radgona
T: 02 564 2 100
E: info@pomurski-sejem.si

Partner